25 mrt 2021

Verdubbeling uitvoeringsbesluiten is een sluipende coup op kunstensector

De hervorming van het nieuwe Kunstendecreet lijkt vooral tot doel te hebben de greep van de Vlaamse regering op de cultuursector te vergroten. ‘Het aantal zaken dat via uitvoeringsbesluit geregeld wordt, zien we in dit Kunstendecreet meer dan verdubbelen tegenover het vorige. Dat wil zeggen dat minister Jambon steeds meer dingen zelf wil regelen en het parlement en de cultuursector buitenspel zet. Het is een sluipende coup op de sector,’ zeggen Groen-Parlementsleden Elisabeth Meuleman en Staf Pelckmans. Ze dringen aan op een grondige bijsturing van het decreet.  

De Groen-Parlementsleden legden het nieuwe Kunstendecreet naast dat van 2018. ‘ Opvallend is dat het aantal zaken dat wordt geregeld via uitvoeringsbesluit -dus via de minister- meer dan verdubbelde tegenover 2018: 12 keer in dit Kunstendecreet tegenover 5 in het vorige. Zo probeert de Vlaamse regering controle te krijgen over de kunstensector,’ klinkt het bij de parlementsleden.

Verontrustende greep cultuurminister

Ze gaan verder: ‘Achter de rug van de cultuursector probeert de cultuurminister zijn greep te verstevigen. Daar waar in 2018 het decreet de uitvoeringsbesluiten gebruikten om vooral kleinere, praktische dingen te regelen, gaat het nu ook over inhoudelijke zaken. En dat is verontrustend.’  

Concreet kon de minister in 2018 beslissen om de planlast voor cultuurorganisaties te verminderen, kleine subsidies in één keer uit te betalen en werd via uitvoeringsbesluit geregeld dat de papierwinkel voor kleine projecten beperkt bleef.

Het nieuwe Kunstendecreet gaat veel verder. Essentiele aspecten voor het toekennen van subsidies, zoals de werking van de beoordelingscommissies worden naar de regering geëvacueerd en ontsnappen aan democratische controle. Dit kan niet. Ook wil Vlaanderen kunnen bepalen hoe onze culturele export, onze representatie in het buitenland er moet uitzien. Mag de sector hier nog zelf een stem in hebben? En ook bepaalde criteria om voor grotere instellingen werkingssubsidies voor twee beleidsperiodes toe te kennen worden niet in volle transparantie geregeld. Dit zijn geen details meer. Dit is directe controle van de minister, terwijl het parlement gedwongen aan de kant blijft staan.’

Meer autonomie

De parlementsleden hekelen ook dat de instroom van jonge of kwetsbare kunstenaars stevig wordt afgeblokt. Door het aantal beurzen per kunstenaar te beperken, maar ook de kansen om sociale rechten op te bouwen worden compleet  genegeerd.

Groen dringt aan op meer autonomie voor de cultuursector en minder inmenging vanuit de administratie of het kabinet van de minister van Cultuur. ‘Daarom leggen we een voorstel op tafel om het Kunstendecreet nu niet door de strot van het parlement te jagen. Corona schudde de sector dooreen. De hervorming van dit decreet verdient een breed draagvlak, het mag geen haastwerk zijn,” klinkt het tot slot.

 

(foto: CC Régine Debatty)

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren